2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Katedra
Katedra
El­sős egye­te­mis­ta­ként meg­ha­tá­ro­zó él­mény volt „A Szi­lasi-szem­inári­um”, bár nem fel­tét­le­nül Ba­las­si Bá­lint köl­té­sze­te nyű­gö­zött le. Mér­he­tet­len­nek tű­nő tu­dás­anyag fa­nyar hu­mor­ral fű­sze­rez­ve – és még va­la­mi több is.
Címkék: Katedra
Bezár