2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Iskolapad
Iskolapad
Idén is meg­hir­det­te ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tát az SZTE Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vány, mely­re év­ről év­re egy­re töb­ben je­lent­kez­nek, tag­já­vá vál­va ez­zel az ala­pít­vány ál­tal lét­re­ho­zott ösz­tön­díj­klub­nak, il­let­ve az egész egye­te­mi pá­lyá­zat­rend­szert fel­öle­lő Te­het­ség­pont­nak. A bű­vös Só­fi-ötös­ben most két ve­gyész-, egy bio­fi­zi­kus-, egy jo­gász- és egy or­vos­tan­hall­ga­tót ta­lá­lunk, va­la­mint idén is öt kü­lön­dí­jas­sal gaz­da­go­dott a Só­fi-tá­bor.
Címkék: Iskolapad
DSC_3242_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár