2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Ho­gyan kap­cso­ló­dik ös­­sze a ka­ti­ca­bo­gár és az in­for­ma­ti­ka? Ho­gyan né­zett ki az M3-as szá­mí­tó­gép? Musz­ka Dá­ni­el már­ci­us 31-i elő­adá­sa ér­de­kes pél­dák­kal il­luszt­rál­ta a szá­mí­tó­gé­pek fej­lő­dé­sé­nek tör­té­ne­tét a Sza­bad­egye­tem – Sze­ge­den.
Címkék: Szabadegyetem
Ki gon­dol­ta vol­na, hogy Bo­lí­via la­kos­sá­ga, bár az ország te­rü­le­te 1 mil­lió négy­zet­ki­lo­mé­ter, Ma­gyar­or­szá­gé­val meg­e­gyező? Eb­ben a dél-ame­ri­kai or­szág­ban ma 36 in­di­án nép­cso­port él, a gyar­ma­to­sí­tás ko­rá­ban azon­ban szá­muk még 400 volt. Sza­bó Hen­ri­ette előadásá­val a még fenn­ma­radt nép­cso­por­to­kat hoz­ta kö­ze­lebb hoz­zánk áp­ri­lis 14-én a Sza­bad­egye­te­men.
Címkék: Szabadegyetem
DSC_6676_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár