2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Szep­tem­ber 22-től in­dul a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged, az egye­tem nép­sze­rű elő­adás-so­ro­za­ta, ahol a hall­ga­tó­ság meg­is­mer­ked­het a leg­újabb ku­ta­tá­si mód­sze­rek­kel és ered­mé­nyek­kel.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár