2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Iskolapad
Iskolapad
Már is­ko­lás ko­rom­ban is… – hány te­het­sé­ges, itt be­mu­ta­tott fi­a­tal pá­lyá­ja kez­dő­dik így. Litausz­ki Zol­tán ré­gész­hall­ga­tót is ko­rán meg­fog­ta a tör­té­ne­lem. Azu­tán el sem en­ged­te. A vég­zős hall­ga­tót egy Szom­bat­hely­hez kö­ze­li ása­tá­son ér­tük utol.
Címkék: Iskolapad
Bezár