2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Má­té-Tóth And­rás, az SZTE BTK Val­lás­tu­do­má­nyi Tan­szék­ének ve­ze­tő­je William James em­lé­ké­nek adó­zott szep­tem­ber 22-i elő­adá­sá­val a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján.
Bezár