2020. augusztus 5., szerda English version
Archívum  --  2007  --  2. szám - 2007. február 12.  --  Irodalom
Bár nem biztos, hogy hatalmunkban áll egy olyan igényes tanulmánykötetről ítéletet mondani vagy legalább bemutatni azt, amilyen a Hatalom interdiszciplináris megközelítésben című könyv, mégis kétség nélkül állítható, hogy ez a több tudomány szempontrendszerét egyszerre alkalmazó tanulmánygyűjtemény értékes és hiánypótló válogatás. A tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és az MTA SZAB Nyelv és Irodalomtudományi Szakbizottsága 2004-ben megrendezett Hatalom interdiszciplináris megközelítésben című konferenciáján elhangzott előadásokat és tanulmányokat tartalmazza elsősorban, ám a kötetbe utólag is kerültek a témát árnyaló tudományos dolgozatok.
A tanulmánykötet legnagyobb erőssége a tudományköziség szempontrendszere. A Tóth Szergej szerkesztette gyűjtemény több tudomány szemüvegén keresztül vizsgálja meg a hatalom megnyilvánulásának különböző területeit. Szabó Miklós a jog, Mihályi Péter a gazdaság, Cságoly Ferenc az építészet, Hann Ferenc a művészet viszonyrendszerében elemzi a hatalom természetét. Ormos Mária előadása a hatalomnak és a történelemnek az idők során egymással szorosan összefonódó történetét elemzi a történetírás változó körülményeit és mai lehetőségeit is vizsgálva. Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes pedig a kulturális antropológia és a szemantika szempontjából szól a hatalomról, a Nemzeti Múzeum változó történelemképének esettanulmányával kiegészítve. Külön érdeklődésre tarthat számot Csányi Vilmos tanulmánya is, mely az emberi természet és a hatalom kapcsolatát vizsgálja az etológus szemével. A kötet legnagyobb részében azonban – a konferenciát szervező tanszék egyébként amúgy is interdiszciplináris profiljának megfelelően – a hatalom és a nyelv mára sokat elemzett kapcsolatáról és egymásra hatásáról szól. Balázs Gézának a konferencián is elhangzott, érdekfeszítő példákkal alátámasztott gondolatmenete mellett utólag került be a tanulmánykötetbe Banczerowski Janusz, Gúti Erika és Szépe György, Gaál Zsuzsanna, Vass László, valamint a kötetszerkesztő Tóth Szergej nem kevésbé érdekes dolgozata. S bár az egyes tanulmányok, ha az egyes tudományágak kizárólagos szempontjaik miatt önmagukban nem is, de összességükben talán mégis teljes képet mutatnak a hatalomról, ahogy egy részeiből összeálló mozaikkép is többé válik az őt alkotó darabkákból.
Turi Tímea
Bezár