2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Irodalom

Lét­el­mé­let

Nem sze­re­tek az er­ké­lyen.
A sza­bad­ság, hogy bár­mi­kor le­ugor­ha­tok,
meg­szé­dít mi­e­lőtt dönt­het­nék.


Az el­ső szép­ség

Nem ri­aszt már a mély­ség,
amit ma­gam kö­ré húz­tam.
Ki­ál­lok az er­kély szé­lé­re,
hisz
nem zu­han­ha­tok le.
Fog­nak.


Éb­re­dés

Új­ra és új­ra fel­fut a kö­vek­re a víz
mind­egy, hogy ten­ger vagy fo­lyó.
Ez a víz szo­ká­sa.
A kö­ve­ké meg, hogy tűr­jék.

Bezár