2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Irodalom
Mol­nár-Tóth Ist­ván
Bú­csú a má­tól
Címkék: Irodalom

Las­sú tán­cot lejt az éj­sza­ka
Hang­ja vén fo­lyók örök dal­la­ma
Fel­he­vült ar­cát a Nap
Taj­té­kok bölc­se­jén rin­gat­ja
An­gya­lok hord­ják ha­lom­ba a sö­tét­sé­get,
Kik­nek szár­nyán csil­la­gok fej­tik a fé­nyes­sé­get.

Az em­ber fe­le­di a rest­sé­get
Gyer­mek­ként ké­szül a le­fek­vés­hez
Gon­do­la­tai lyu­kas ha­jó­ját
Mes­­sze a part­tól el­lö­ki
Ma már nem akar sem­mit se ér­te­ni
Le­hunyt szem­mel a szá­raz­föl­det kém­le­li.

Ágya me­leg akol
Agyá­ban bé­ke ho­nol
Min­den, ami­ben hol­nap da­lol
Álom­mal lakol…

Sze­ged, 2009. má­jus 13.

Bezár