2022. augusztus 9., kedd English version

Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
2009. május 08.
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ren­dez­vény­so­ro­za­ton áp­ri­lis 22-én Il­lés Má­ria, az SZTE Ze­ne­mű­vé­sze­ti Ka­rá­nak ad­junk­tu­sa tar­tott elő­adást A hely szel­le­me – Hän­del, Chris­tian Bach és Haydn a XVIII. szá­za­di Lon­don­ban cím­mel.
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged áp­ri­lis 8-i elő­adá­sát Kosz­ta Lász­ló, az SZTE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar Kö­zép­ko­ri és Ko­ra Új­ko­ri Ma­gyar Tör­té­ne­ti Tan­székének tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi do­cen­se tar­tot­ta A pan­non­hal­mi apát­ság ala­pí­tá­sa és az Ár­pá­dok ki­rá­lyi cím­e témájában.
Címkék: Szabadegyetem

DSC_6676_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár