2020. október 22., csütörtök English version
Archívum  --  2006  --  2. szám - 2006. februás 13.  --  Egyetemi élet
Dr. Szemere György professzor hetvenöt éves
A szegedi egyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Centrum Általános Orvosi és Gyógyszerésztudományi Kara, az Orvosi Genetikai Intézet munkatársai, a magyar humángenetikus és nőorvos társadalom, barátai és munkatársai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük Szemere György professzort 75. születésnapján.
Dr. Szemere György 1931. február 3-án született Üllőn. Iskoláit Budapesten kezdte, ahol a háborúig a Kölcsey Gimnáziumban tanult. A világháborúban elvesztette apját, ezért 1945-ben Szegedre költözött a család orvos nagybátyjához, akitől élethivatást örökölt.
1949-től 1955-ig Szegedi Orvostudományi Egyetemnek volt hallgatója, és 1955-ben szerzett orvosi diplomát „summa cum laude” minősítéssel. Az újonnan alakult Orvosi Biológiai Intézet igazgatója, Gelei József professzor hívta meg, ahol szigorló orvos korában gyakornoki kinevezést kapott 1955-ben. Pályája gyorsan emelkedett, tanársegéd, adjunktus, docens, majd 1977-ben egyetemi tanár lett. Szakorvosi képesítését laboratóriumi vizsgálatokból, majd humángenetikából szerezte. Kandidátusi értekezését 1972-ben, doktori disszertációját pedig 1989-ben védte meg.
Tanulmányútjai: 1964 Nápoly (1 hónap), 1967 Koppenhága (3 hónap), 1968 Edinburgh (3 hónap), 1974-75  Edinburgh (1 év).
Szemere professzor a humángenetika hazai megalapítói közé tartozik, azok közé, akiknek lelkesedése, tudományos és gyakorlati tevékenysége lehetővé tette a humángenetika hazai fejlődését a nem túl kedvező, csaknem mostoha körülmények között is. Fő érdeklődési köre a prenatális cytogenetikai diagnosztika és tanácsadás. E témából készítette doktori disszertációját is „Elsődleges és másodlagos genetikai prevenció” címmel. Megalapítója és első igazgatója volt a Szegedi Orvosi Genetikai Központnak, majd az ebből létrejött Orvosi Genetikai Intézetnek, ahol kiváló munkatársai, a jól működő genetikai tanácsadás és cytogenetikai laboratórium fémjelzi eredményes törekvéseit.
A szegedi egyetem legjobb oktatói között tartjuk számon, mint kivételesen elhivatott oktatót, akik 50 tanéven keresztül oktatta és nevelte az orvos-, a gyógyszerész- és egészségügyi főiskolai kar hallgatóit, de gyakori felkért oktató volt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán is. Egy könyve, négy könyvfejezete, számos magyar és angol nyelvű jegyzete, 129 tudományos dolgozata jelent meg és több száz tudományos, ismeretterjesztő, valamint továbbképző előadást tartott itthon és külföldön.
Alapító tagja volt a Magyar Humángenetikai Társaságnak, 10 éven át töltötte be annak elnöki funkcióját, egy cikluson át a magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) alelnöke volt. Munkájáért MOTESZ díjjal tüntették ki.
1991-től 1997-ig két cikluson át töltötte be a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékáni tisztségét. Több mint egy évtizedig volt a Közművelődési Bizottság elnöke, ezt a munkáját a Szocialista Kultúráért Érdeméremmel, a MOTESZ-ben végzett munkáját MOTESZ Díjjal, az Intézet és az ÁOK vezetésében betöltött szerepét, pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével ismerték el.
Szemere professzor 2001. február 3-tól a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának emeritus professzora.
Hetvenötödik születésnapján jó egészséget és alkotó munkát kíván az egyetem valamennyi munkatársa nevében
Dr. Lonovics János, a Szent-Györgyi Albert
Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke,
Dr. Benedek György, az Általános Orvostudományi Kar dékánja,
Dr. Falkay György, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja,
Dr. Szabó János, az Orvosi Genetikai Intézet igazgatója.
Bezár