2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Sport
SZTE-s siker az evezős-Eb-n
Címkék: Sport
A len­gyel­or­szá­gi Kruszwicában ren­dez­ték meg az 5. Eve­zős Egyetemi-Főiskolai Eu­ró­pa-baj­nok­sá­got, ame­lyen a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem csa­pa­ta is részt vett. A kön­­nyű­sú­lyú négy­pár­eve­zős­ben har­ma­dik he­lye­zést ért el, és ez­zel bronz­ér­met szer­zett Lász­ló At­ti­la, Valkai Ist­ván, Csat­lós Má­té, Mol­nár Dá­ni­el (SZTE, mind­an­­nyi­an a Démász-Szeged ver­seny­zői)
Bezár