2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Homoki-Nagy Má­ria, az SZTE ÁJTK egye­te­mi ta­ná­ra szep­tem­ber 29-i elő­adá­sá­ban olyan kér­dé­sek­re adott vá­laszt, mi­lyen kap­cso­lat van az er­kölcs és szo­kás­jog kö­zött; mi a kü­lönb­ség a szo­kás­jog és tör­vény kö­zött; és mi­lyen vi­szony­ban áll a ma­gán- és a szo­kás­jog.
Címkék: Szabadegyetem
Sipos Pál, az SZTE TTIK Szer­vet­len és Ana­li­ti­kai Ké­mia Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő-he­lyet­tes do­cen­sé­nek est­jé­vel foly­ta­tó­dott ok­tó­ber 6-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged so­ro­zat. A szak­em­ber Az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok „Kész át­ve­rés show”-­ja cím­mel tar­tot­ta meg elő­adá­sát.
Címkék: Szabadegyetem
P1250119_230x172.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár