2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Az Eu­ró­pai Ku­ta­tá­si Ta­nács (ERC) tu­do­má­nyos ta­ná­csa Kez­dő tá­mo­ga­tá­sok (Start­ing Grants) pá­lyá­za­tán öt Ma­gyar­or­szá­gon élő pá­lya­kez­dő ku­ta­tá­si ter­vé­re adott tá­mo­ga­tást, köz­tük Röst Ger­gely ma­te­ma­ti­kus­nak, a SZTE Bo­lyai In­té­zet mun­ka­tár­sá­nak.
Címkék: Egyeteni Élet
Mi­lyen volt az egye­tem a klebels­ber­gi idők­ben? Kik és mit ta­nul­tak itt? Ilyen és ha­son­ló kér­dé­sek­re ta­lál­hat vá­laszt a ku­ta­tó, ha be­lép a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Szak­le­vél­tá­rá­ba, a Szil­léri su­gár­út 12. szám alá.
Címkék: Egyeteni Élet
szgep_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár