2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Szeged ka­ted­rá­ján már­ci­us 3-án Né­meth De­zső, az SZTE BTK Pszi­cho­ló­gi­ai In­té­ze­té­nek egye­te­mi do­cen­se tar­tott elő­adást Az in­tu­í­ció pszi­cho­ló­gi­ai és ideg­tu­do­má­nyi alap­jai cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
Szí­nes, ér­de­kes, át­fo­gó és sok di­á­val tar­kí­tott elő­adást tar­tott Mé­szá­ros Sza­bolcs, az SZTE TTIK Op­ti­kai és Kvan­tum­elekt­ro­ni­kai Tan­szék­ének tu­do­má­nyos mun­ka­tár­sa a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged elő­adás-so­ro­zat leg­utób­bi est­jén.
Címkék: Szabadegyetem
DSC_0124_31_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár