2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Sport
Sport
Eb­ben a tan­év­ben hu­szon­egy hall­ga­tó­nak ítél­ték oda a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem te­het­ség­gon­do­zó sport­ösz­tön­dí­ját. A nyer­te­sek név­so­rá­ban ta­lá­lunk egy at­lé­tát, a kö­zép­táv­fu­tó, ne­gyed­éves jo­gász Kapeller Ad­ri­ennt. őt lá­to­gat­tuk meg egy edzé­sén, majd egy köz­be­ik­ta­tott gyógy­sze­rész­jo­gi alap­is­me­re­tek fa­kul­ta­tív óra után be­szél­get­tünk.
Két győzelem­mel nyi­tott az NB I/B fel­sőházi rá­ját­szá­sá­ban a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pa­ta. A Veszp­rém és a Sop­ron el­le­ni si­ke­re­ket kö­ve­tő­en egye­te­münk együt­te­se ve­ze­ti a ta­bel­lát, s re­á­lis esé­lye van ar­ra, hogy fel­jus­son a leg­ma­ga­sabb osz­tály­ba.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
BTK2_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár