2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Sport
Sport
2010. szeptember 25.
A fal­lab­da- után az egye­te­mi eve­zős-vi­lág­baj­nok­sá­got is nagy si­ker­rel ren­dez­te meg a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem. 30 or­szág több mint 450 ver­seny­ző­je vit­te Sze­ged és egye­te­münk jó hír­ne­vét. A Nem­zet­kö­zi Egye­te­mi Sport­szö­vet­ség (FISU) is elé­ge­dett volt, ami egy jö­vő­be­ni vb-pá­lyá­zat­nál so­kat ér­het.
Címkék: Sport
Az NB I/B baj­no­ka­ként az SZTE hat­ha­tós tá­mo­ga­tá­sá­val im­már a leg­ma­ga­sabb osz­tály rajt­já­ra ké­szül a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pa­ta. A sze­ge­di gár­da szak­mai stáb­já­ban és ke­re­té­ben is tör­tén­tek vál­to­zá­sok a nyá­ron. A cél egy­ér­tel­mű: meg­ka­pasz­kod­ni az A cso­port­ban.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
DSC_3242_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár