2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Fókusz
Fókusz
2010. március 16.
A két pá­lyá­zó – Sza­bó Gá­bor és Wittmann Ti­bor – kö­zül egyik sem kap­ta meg az SZTE rek­to­ri poszt­já­nak be­töl­té­sé­hez szük­sé­ges két­har­ma­dos tá­mo­ga­tást a sze­ná­tus tag­ja­i­tól, így új pá­lyá­za­tot ír­nak ki. A kö­vet­ke­ző vá­lasz­tás há­rom-négy hó­na­pon be­lül vár­ha­tó.
Címkék: RektorFókusz
2010. március 16.
Címkék: Fókusz
2010. március 16.
Bezár