2022. november 29., kedd English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2006. április 12. szerda 18.00
Dr. hab. Mucsi László egyetemi docens
SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. hab. Mucsi László a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi docense.
 
1965-ben született Tiszaföldváron, nős, két gyermek édesapja. Egyetemi tanulmányait a József Attila tudományegyetem Természettudományi Karán végezte, ahol matematika-földrajz-számítástechnika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 1989-ben. 1992-ig középiskolai tanárként dolgozott. 1992-től tanársegédi, 1996-tól adjunktusi, 1998-tól docensi állást tölt be a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéken. 1998-tól Bolyai, majd 2001-től Széchenyi István ösztöndíjas. Publikációinak száma 70, 2005 július 1-től a TTK oktatási dékánhelyettese.
 
Kutatási területe a geoinformatika és a távérzékelés földrajzi alkalmazásai, ezen belül környezeti kockázatelemzés, tájváltozás-vizsgálat, városökológiai elemzések, karszt- és barlangkutatás. 1992-ben egyetemi doktori, majd 1997-ben PhD fokozatot szerzett summa cum laude minősítéssel a földrajztudomány területén. 2005-ben habilitált a Szegedi Tudományegyetemen.
 
Tagja a Magyar Földrajzi Társaság választmányának, a Magyar Fotogrammetriai, Térinformatikai és Távérzékelési Társaságnak, a képviseli a Tanszéket az Európai Távérzékelési Laboratóriumok Szövetségében, ill. az Európai Térinformatikai Laboratóriumok Szövetségében.
 
1989-ben Pro Scientia aranyérmet, 1999-ben az MTA SZAB Kutatói díját, 2005-ben a Magyar
Földrajzi Társaság Pro Geographica kitüntetését kapta meg.
Bezár