2022. november 29., kedd English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2006. április 12. szerda 18.00
Tudományos önéletrajz
Dr. hab. Mucsi László
Személyes adatok
Születési hely és idő: Tiszaföldvár, 1965. július 07.
Családi állapot: nős, 2 gyermek édesapja

Végzettség és tudományos fokozatok
okleveles középiskolai tanár (matematika-földrajz-számítástechnika szak) 1989. József Attila Tudományegyetem
egyetemi doktor (summa cum laude), geomorfológia, JATE, 8/1993.
PhD doktor, (summa cum laude), földrajz, JATE, TTK 32/1997.

Munkahely, beosztás:
2005.07.01- oktatási dékánhelyettes, SZTE TTK
1998.07.01- egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
1996.07.01–1998.07.01. adjunktus
JATE Természeti Földrajzi Tanszék
1992.07.01-1996.06.30. tanársegéd
JATE Természeti Földrajzi Tanszék
1989.08.01-1992.06.30. középiskolai tanár
Varga Katalin Gimnázium
H-5000 Szolnok, Szabadság tér. 6
Kutatási terület
Távérzékelés, digitális képfeldolgozás és térinformatika alkalmazásai a térbeli folyamatok elemzésében
Városökológia
Karsztmorfológia és barlangkutatás

Tudományos munkásságának összefoglaló adatai
Tudományos közleményeinek száma 70
  ebből idegen nyelven 35
  ebből az utolsó tíz évben 22
  ebből magyar nyelven 35
  ebből az utolsó tíz évben 27
  megjelent könyv (ebből szerkesztett) 1
  megjelent könyvfejezet (ebből magyar nyelven) 1
  nemzetközi folyóiratban 5
  hazai idegen nyelvű folyóiratban 8
  magyar nyelvű folyóiratban 7
  kongresszusi előadás 24
  első szerzős publikációinak száma 33

Kutatási pályázatokban témavezetőként való részvétel
3 OTKA, 1 IKTA-3 projekt, 1Phare

Hazai ösztöndíjak
Széchenyi István ösztöndíj 2001-2004
Bolyai János ösztöndíj 1998-2001

Külföldi kutatói ösztöndíjak
1993 3 hónap University of Liege Laboratory SURFACES
EEC COST 92 Program
Instructor: Prof. Jean-Paul DONNAY
1993 2 hónap University of Hudderfield
Department of Geography
TEMPUS JEP Karstmorphology
Instructor: Prof. John GUNN
1993-94 12 hónap University of Liege Laboratory SURFACES
PHARE ACCORD Program
GIS and remote sensing methods in geography
Instructor: Prof. Jean-Paul DONNAY

Szakmai kitüntetések, pályadíjak
Pro Geographica kitüntetés 2004 Magyar Földrajzi Társaság
Kutatói Díj 1999 MTA Szegedi Bizottsága
Szádeczky-Kardoss Elemér Pályadíj 1995 MTA X. sz. Bizottsága
Cholnoky Jenő pályadíj egyéni kategória I.díj 1990 Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat
Pro Scientia Aranyérem 1989 MTA Tudományos Diákköri Tanács

Szakmai-közéleti tevékenység
Magyar Földrajzi Társaság választmányi tag 2004-08
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1983
Magyar Földrajzi Társaság tagja 1990-, Szegedi Osztály titkára
MTA X. Biz. Fotogrammetria, Távérzékelés és Térinformatika albizottság tagja 2000-
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tagja 2003-
SZTE Földtudományok Doktori Iskola titkára
Felkért bíráló PhD védéseken, OTKA, IKTA pályázatokon
Az Acta Geographica Szegediensis szerkesztője

Nyelvismeret
angol C típusú szakmai anyaggal bővített állami nyelvvizsga

Projektvezetés, részvétel
Időtartam: 2005-2009
Cím: Hiperspektrális távérzékeléses módszerek alkalmazása térbeli folyamatok jellemzésére” OTKA tematikus program
Feladatkör: Témavezető
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Támogató: OTKA.
 
Időtartam: 2002-2004
Cím: Térinformatika döntés előkészítőknek és döntéshozóknak, „Élethosszig tartó tanulás” oktatási program
Feladatkör: Tananyagfejlesztés, elektronikus tananyagszerkesztés, oktatás
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Támogató: EU PHARE
Európai Szociális Alap (ESZA) Kht.
 
Időtartam: 2001-2004
Cím: Környezetszennyezések modellezése és szimulációja… OTKA Tematikus projekt (ny. sz.: T035121)
Feladatkör: Témavezető
Partner: MOL Rt.
MÁFI
Támogató: OTKA
 
Időtartam: 2003
Cím: A Körös-Maros régió szennyezőforrásainak felmérése – Phare Projekt (5/HU0009-03-01-020)
Feladatkör: Projektvezetés, térinformatikai és távérzékeléses feldolgozás IKONOS űrfelvétel feldolgozása
Partner: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Támogató: EU Phare
 
Időtartam: 2001-2003
Cím: ÁR-INFO Internet alapú, osztottan közcélú árvízvédelmi információs rendszer
Feladatkör: Térinformatikai és távérzékeléses feldolgozás – Gátak hőkamerás vizsgálata
Partner: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
GeoView Kft., VITUKI Rt.
Támogató: Oktatási Minisztérium
 
Időtartam: 2001-2002
Cím: Agrárstatisztikai Térinformatikai Rendszer Fejlesztése Ültetvény Statisztikai Térinformatika
Feladatkör: Térinformatikai szakértő. Térinformatikai tananyagfejlesztés, oktatás
Partner: BlomInfo A/S, (Dánia), - DANAGRO A/S, (Dánia)
Geometria GIS Rendszerház Kft., Mapscan Kft
Központi Statisztikai Hivatal (kedvezményezett)
Támogató: CFCU - Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység
EU PHARE , EC Delegáció
 
Időtartam: 2001-2003
Cím: Termális Képkészítő és Elemző Rendszer (TEKER) fejlesztése - KÉPI-2000 program
Feladatkör: témavezető
Partner: SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék
MOL Rt.
ERMI 2000 Bt., - A.A. Stádium Kft.
Támogató: OMFB-02517/2000, OMFB-02520/2000. (OMFB: Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság)
 
Időtartam: 1995-1998
Cím: Széleróziós terepi és modellvizsgálatok OTKA Ifjúsági kutatási támogatás (ny. sz.: F017265)
Feladatkör: témavezető
Partner: SZTE TTK Természeti Földrajzi Tanszék
Támogató: OTKA
Bezár