2022. november 29., kedd English version
E-Universitas  --  Szabadegyetem - Szeged  --  Korábbi szemeszterek  --  II. szemeszter  --  2006. április 12. szerda 18.00
Válogatott publikációk
Mezősi, G. - Bárány-Kevei, I. - Mucsi, L. - Balogh, I. 1993. A geoökológia és a geoökológiai térképezés néhány elvi és gyakorlati kérdése. Földrajzi Közlemények 1993. 3.pp. 163-167.
 
Mucsi L. 1995 Műholdas távérzékelés és digitális képfeldolgozás I. kötet, Egyetemi jegyzet, Szeged, pp. 170.
 
Mucsi, L. 1996. Urban land use investigation with GIS and RS methods Acta Geogr. Szeg. Tom. XXV. pp. 111-119.
 
Mucsi L. - Szatmári J. 1996.  Lanscape changes of a blown sand surface on the Great Hungarian Plain - IALE Conference on Landscape Transformation in Europe, Warsaw Poland, The problems of landscape ecology Vol. III. pp. 215-222. Warsaw 1998.
 
Karancsi Z. - Mucsi L. 1997. Human impact on the Medves region, N-Hungary, Z. Geomorph. N.F. Berlin-Stuttgart, pp. 247-253.
 
Mucsi L. 1997. A területhasznosítás értékelése távérzékeléssel - in: A geoökológiai térképezés elmélete és gyakorlata (szerk.: Mezősi G. - Rakonczai J.) JATE Természeti Földrajzi Tanszék, Szeged, pp. 113-122.
 
A. Volker - G. Mezősi - L. Mucsi (1998) Die Pußta. Historisch-geographische und geoökologische Aspekte eines schulgeographischen und touristischen Leitbildes von Ungarn in Ungarn in Europa Institute für Didaktik der Geographie, Frankfurnt am Main. Volker A. und G. Mezősi (Hrsg.) Natur - Raum - Geselschaft; Bd. 1 ISBN 3-921779-15-4 pp. 175-220.
 
Karancsi Z. - Mucsi L. Az emberi tevékenység hatása a Medves-régió területén - Magyar Tudomány 1999. 9. sz. 1140-1147.
 
Mezősi G.- Mucsi L.- Garamhegyi Á.: - Education and Market of Geographers in Hungary Journal of Geography in Higher Education Vol.25, No. 1, 2001, pp. 11-21. Taylor & Francis
 
L. Mucsi   Characterisation of oil-industrial contamination using aerial and thermal images  - EARSeL Symposium, Drezda  in: A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation, (ed: Buchroithner) 2001. Balkema, Rotterdam pp. 373-377. ISBN 90 5809 187 2
 
J. Unger – Z. Sümeghy – Á. Gulyás – Z. Bottyán – L. Mucsi: Land-use and meteorological aspects of the urban heat island - Meteorological Applications 8, 2001 pp. 189-194.
 
L. Mucsi: Application of GIS and aerial thermal image processing methods to solve environmental problems of the oil industry – Prague 2003. Prága, VI. International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and Commnwealth of Independent States, 1-4 September 2003 Prague, Ctech Rebuplic, Proceedings, no 142. – ISBN 0-9748192-0-4
 
Mucsi L. – Kiss R. – Szatmári J. – Bódis K. – Kántor Z. – Dabis G. – Dzsupin M.: Felszín alatti vezetékek környezetszennyező hatásainak felmérése távérzékeléses technológiával –Geodézia és Kartográfia LVI. Évf. 4. szám pp. 3-8. (2004)
 
Mucsi L.: Műholdas távérzékelés – Libellus kiadó, Szeged, p. 238 old.
 
Mucsi L. – Balogh A. – Juhász G.: Interaktív, 3D-s barlangi információs rendszer a világhálón – Geodézia és Kartográfia LVI. Évf. 12. szám p. 3-8. (2004)
 
Geiger J. - Mucsi L.: A szekvenciális sztochasztikus szimuláció előnyei a talajvízszint kisléptékű heterogenitásának térképezésében – Hidrológiai Közlöny 85. évf. 2. szám p. 37-47. 2005.
Bezár