Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Szervezeti felépítés  --  Központi szolgáltató egységek  --  Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság  --  Informatikai Stratégia
Informatikai Stratégia
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Stratégia

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2008. június 30-án nyílt szavazással, 37 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Stratégiáját. (határozat szám: 122/2008)
A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2010. árpilis 6-én nyílt szavazással, 40 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Stratégiájának aktualizálását. (határozat szám: 50/2010)