2022. január 27., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Sport/Szállás
Sport/Szállás
Az egész­sé­ges, test­moz­gás­sal, spor­to­lás­sal gaz­da­gí­tott élet­re ne­ve­lés­nek az utol­só lépc­ső­je a fel­sőok­tatási in­téz­mény. Az SZTE ezen a té­ren is ko­mo­lyan ve­szi fel­ada­tát, és mi­e­lőtt út­já­ra en­ged­né friss dip­lo­má­sa­it, szá­mos le­he­tő­sé­get meg­ad ne­kik, hogy a test­kul­tú­ra min­den sze­le­tét meg­is­mer­hes­sék.
Címkék: Sport
2010. január 30.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szám­ta­lan ki­vá­ló, kö­zös­ség­épí­tő di­ák­szál­lás­sal vár­ja le­en­dő hall­ga­tó­it.
Címkék: Szállás
2010. január 30.
Címkék: Sport
2010. január 30.
Címkék: Sport
DSC_01581_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár