2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Egyetemi élet
Egyetemi élet
Az Eu­ró­pai Ku­ta­tá­si Ta­nács (ERC) tu­do­má­nyos ta­ná­csa Kez­dő tá­mo­ga­tá­sok (Start­ing Grants) pá­lyá­za­tán öt Ma­gyar­or­szá­gon élő pá­lya­kez­dő ku­ta­tá­si ter­vé­re adott tá­mo­ga­tást, köz­tük Röst Ger­gely ma­te­ma­ti­kus­nak, a SZTE Bo­lyai In­té­zet mun­ka­tár­sá­nak.
Címkék: Egyeteni Élet
Mi­lyen volt az egye­tem a klebels­ber­gi idők­ben? Kik és mit ta­nul­tak itt? Ilyen és ha­son­ló kér­dé­sek­re ta­lál­hat vá­laszt a ku­ta­tó, ha be­lép a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Szak­le­vél­tá­rá­ba, a Szil­léri su­gár­út 12. szám alá.
Címkék: Egyeteni Élet
DSC_1776_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár