2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Kultúra
Kultúra
Már­ci­us 20-a a frankofó­nia nem­zet­kö­zi nap­ja, en­nek kap­csán min­den év­ben szá­mos prog­ram vár­ja az ér­dek­lő­dő­ket or­szág­szer­te. Sze­ge­den ti­zen­ket­te­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg már­ci­us 24-28. kö­zött az FTUF-t, amely nem más, mint az egye­te­mis­ták fran­cia nyel­vű szín­há­zi fesz­ti­vál­ja.
Címkék: Kultúra
„Tölt­sünk egy es­tét kö­zö­sen uno­ká­ink jö­vő­jé­ért, a Ti­szá­ért!” Ez­zel a gon­do­lat­tal vár­ták már­ci­us 23-án a Ti­sza jö­vő­jé­ért ag­gó­dó­kat az újszege­di Ren­dez­vény­ház­ba.
Címkék: Kultúra
Úgy tűnt, még a Reök-­palota szer­ve­zői szá­má­ra is meg­le­pő­nek tű­nő ér­dek­lő­dés övez­te a Zsótér Sán­dor ál­tal ren­de­zett Loren­za­c­cio be­mu­ta­tó­ját, hi­szen az elő­adás előtt alig egy órá­val még min­dig kér­dé­ses volt, hogy hány ér­dek­lő­dő néz­he­ti meg a szín­da­ra­bot. Vé­gül, úgy lát­tam, aki akart, be­fért.
Címkék: Kultúra
Már­ci­us 19-20-án a blu­es- és dzsessz­ra­jon­gók­nak ked­vez­tek a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban. A Sze­ge­di Blu­es és Jazz Fesz­ti­vál most ün­ne­pel­te ötö­dik szü­le­tés­nap­ját.
Címkék: Kultúra
2010. április 05.
A Szent Ist­ván té­ri víz­tor­ny
Címkék: Kultúra
2010. április 05.
tik_045_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár