2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Mit kö­szön­het Eu­ró­pa Ver­gi­li­us­nak? Hon­nan in­dul, ho­gyan vál­to­zik, ho­vá ve­zet­he­tő vis­­sza a mai Eu­ró­pa fo­gal­ma? Ezek­re a kér­dé­sek­re ke­res­te a vá­laszt Tar Ibo­lya, az SZTE BTK Klasszika-Filológia Tan­szék ny. egye­te­mi do­cen­sé­nek elő­adá­sa a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján már­ci­us 17-én.
Címkék: Szabadegyetem
2010. április 05.
A ma­te­ma­ti­kai bi­zo­nyí­tá­sok­nak bi­zony se vé­gük, se hos­­szuk, de azt nem so­kan gon­dol­nák, hogy a ma­te­ma­ti­ká­ban még a le­he­tet­len is iga­zol­ha­tó. Totik Vil­mos aka­dé­mi­kus már­ci­us 24-én a Sza­bad­egye­te­men szá­mos szem­lé­le­tes pél­dá­val bi­zo­nyí­tot­ta, hogy igen­is a le­he­tet­lent is le­het iga­zol­ni.
Címkék: Szabadegyetem
DSC_3288_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár