2020. december 2., szerda English version
Archívum  --  2007  --  2. szám - 2007. február 12.  --  Egyetemi élet
Az elmúlt hetek során a Szegedi Tudományegyetem több oktatója és dolgozója részesült rangos kitüntetésben. Szent-Györgyi Albert-díjat kapott Dékány Imre akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese iskolateremtő munkásságért és nemzetközileg elismert tudományos eredményeiért. A professzor a kitüntetést Budapesten vette át Hiller István oktatási és kulturális minisztertől.
Dékány Imre több mint harminc éve dolgozik az egyetem Kolloidkémiai Tanszékén, ahol számos hazai és külföldi kutatási projektet sikeresen valósított meg. Kutatásai elsősorban az anyagtudomány, a kolloidkémia és nanotechnológia területére vonatkoznak, ezeket a hazai ipar (például a MOL) is alkalmazza, és eredményeit Németországban is hasznosítják. Hároméves szerződése van a Szegedi Tudományegyetemnek a Németországban funkcionális anyagokat kutató és fejlesztő Fraunhofer Intézettel, amelyet most hosszabbítottak meg újabb két évre. Az amerikai General Electric budapesti kutatóközpontja szintén a napokban köt szerződést az egyetemmel nanoszerkezetű anyagok előállítása céljából. A professzor fiatal munkatársaival részt vesz az egyetem regionális tudásközpontjainak munkájában. Az elmúlt tíz évben tizenkét munkatársa szerzett tudományos (PhD-) fokozatot a Kémia Doktori Iskolában, amelynek Dékány Imre a vezetője. Eddigi tudományos munkásságát jelzi 350 publikációja és az azokra történő közel 2 ezer független hivatkozás, valamint 17 szabadalma is. A professzor több külföldi kémiai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, munkáját Japánban és Németországban is tudományos díjakkal ismerték el. Jelentős munkát vállalt már a 90-es években a JATE-n a doktori képzés megindításában, és mint az SZTE tudományos rektorhelyettese eredményes munkát végzett az egyetem tudásközpontjainak megszervezésében, az egyetemen 2003 óta megindult kutató-fejlesztő munka bázisának megalapozásában.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Apáczai Csere János-díj kitüntetésben részesült Ötvös Péter egyetemi docens (BTK Régi Magyar Irodalmi Tanszék) és Szegfű László főiskolai tanár (JGYPK Történettudományi Tanszék). Arany Katedra Emlékplakett kitüntetést kapott Péntek Lászlóné szakvezető tanár (JGYPK Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) és Farkas István szakvezető tanár (Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium). Bibliotéka Emlékérmet vehetett át Keveházi Katalin osztályvezető (Egyetemi Könyvtár). Szeged Kultúrájáért díjjal jutalmazták Maczelka Noémi főiskolai tanárt (JGYPK Ének-Zene Tanszék).
A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) 2006. évi irodalmi díjában részesült Bombitz Attila (BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék) tanulmányírói, valamint Szőke Katalin (BTK Orosz Filológiai Tanszék) műfordítói kategóriában.
Bezár