2019. szeptember 22., vasárnap English version
Archívum  --  2007  --  17. szám - 2007. december 10.  --  Egyetemi élet
Két féléves kizárást kapott első fokon Török Márk
Hallgatói kötelezettségeinek hétrendbeli megsértése miatt két félévnyi kizárással sújtotta első fokon Török Márkot, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (SZTE EHÖK) elnökét az ellene indult eljárásban a fegyelmi bizottság.
A másodéves jogászhallgató ellen október végén Badó Attila rektorhelyettes indítványára Szabó Gábor rektor kezdeményezett fegyelmi eljárást. A fegyelmi testület első ülésén sem az EHÖK-elnök, sem képviselője nem jelent meg, így az Újvári József adjunktus (ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) vezette testület csak november 21-én kezdte el munkáját, és hat tárgyalási napot s számos tanú meghallgatását követően november 29-én hozott határozatot.
 
Török Márk újságírók gyűrűjében hallgatja a határozatot
 
A fegyelmi bizottság Török Márk hallgatót a felsőoktatási törvényben rögzített hallgatói kötelezettségének hétrendbeli megsértése miatt tanulmányai folytatásától két félévre eltiltja – ismertette az elsőfokú határozatot Újvári József bizottsági elnök. Az egyetemi adjunktus a döntés indoklásában kifejtette, az EHÖK-elnök jogszabály- és egyetemiszabályzat-ellenesen szándékosan lehetetlenné tette az intézmény hallgatói térítési és juttatási bizottságának megalakítását. A testület megalakításának szabotálása miatt nem született meg a szociális támogatásáról szóló szabályzat, a támogatások elbírálásához szükséges pontrendszert pedig az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat – jogszabály- és szabályzatellenesen – önállóan alkotta meg.
Egy másik vádpont szerint az EHÖK-elnök „zsarolásszerű” módszerekkel próbálta arra kényszeríteni az egyetemi sportközpont vezetőjét, hogy az Univesitas Sport Club vezetésében az önkormányzat delegáltjai kerüljenek többségbe. Az elsőfokú határozat szerint Török Márk megkérdőjelezte az SZTE hallgatói és közkapcsolati igazgatójának egy egyetemi közalkalmazottal – az EHÖK-iroda vezetőjével – kapcsolatos felügyeleti és utasításadási jogát. A hallgatói önkormányzat elnöke folyamatosan és nyíltan semmibe vette az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központjának házirendjét, amikor irodájában dohányzott. Az EHÖK-elnök megsértette emellett az egyetem jó hírnevét, amikor az ellene indult fegyelmi eljárás kapcsán többször másokat rágalmazva nyilatkozott a sajtónak.
Újvári József hangsúlyozta, a bizottság nem vizsgálta az elnök érdekképviseleti munkáját, az egyes döntések célszerűségét a hallgatók szempontjából, azt azonban megállapította, a Török Márk nem léphet föl jogellenesen az egyes döntések érvényesítése érdekében.
Az bizottsági elnök közölte, a hallgató a határozattal szemben fellebbezhet a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Kollégiumához, illetve adott esetben kérheti a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát.
Török Márk a határozat kihirdetését követően újságíróknak elmondta, fellebbez a döntés ellen.
F. J.
Bezár