2022. július 4., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Sport
Szedeák: jön a rá­ját­szás
Címkék: Sport

Utol­só há­rom alap­sza­kaszbéli ta­lál­ko­zó­ján győ­ze­del­mes­ke­dett a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port­já­ban, így a Jász­be­rén­­nyel azo­nos mu­ta­tó­val (19 győ­ze­lem, 3 ve­re­ség) a má­so­dik he­lyen zárt a ta­bel­lán. A Szedeák így a fel­ső­ház­ban, a leg­jobb nyolc kö­zött foly­tat­hat­ja. A Ke­le­ti és a Nyu­ga­ti cso­port el­ső négy he­lye­zett­je oda-visz­­sza­vá­gós ala­pon mér­kő­zik egy­más­sal, úgy, hogy va­la­men­­nyi ed­di­gi ered­ményt ma­guk­kal hoz­zák. Az arany­ér­mes jut majd föl az A cso­port­ba. A fel­ső­há­zi rá­ját­szás rajt­ja előtt a Jász­be­rény, a Szedeák és a Bony­hád áll az élen egy­aránt há­rom ve­re­ség­gel.
A fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port 16. for­du­ló­já­ban: Ba­jai Bács­ka FKE – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák 74-90 (22-28, 23-26, 14-17, 15-19). Sze­ged: VIDA 10, MOL­NÁR M. 16/3, NYI­LAS 11/6, TA­NÁCS 17/6, GÉ­MES 23. Cse­re: SIMÁNDI 4, KO­VÁCS D. 9. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos.
A 21. for­du­ló­ban: Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Újbu­da 103-68 (26-21, 23-15, 28-21, 26-11). Sze­ged: VIDA 20, MOL­NÁR M. 14/12, Nyi­las 9/3, TA­NÁCS 18, KO­VÁCS D. 17. Cse­re: Simán­di 9/3, Mé­szá­ros 4, Rozs 4, Var­ga D. 6, Né­meth, Sza­bad 2. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos
A 22. for­du­ló­ban: Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Szol­no­ki Fő­is­ko­la Olaj KK 98-74 (22-15, 28-20, 21-20, 27-19). Sze­ged: VIDA 15, Mol­nár M. 8/6, NYI­LAS 22/15, TA­NÁCS 17/3, GÉ­MES 18. Cse­re: Ko­vács D. 6, Simán­di 5/3, Széll 3, Mé­szá­ros 4, Var­ga D., Sza­bad. Edző: Bonifert Do­mon­kos.

P. M. L.

Bezár