2020. október 24., szombat English version
Archívum  --  2006  --  4. szám - 2006. február 27.  --  Egyetemi élet
Csak pontosan, szépen
A Város cselédje. Ezzel a találó címmel jelent meg a Bába Kiadó gondozásában Péter László legújabb tanulmányainak gyűjteménye. Szeged kiemelkedő jelentőségű, sokoldalú irodalom- és helytörténésze január 21-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Mivel munkái a rengeteg kötetbeli publikáció mellett különböző lapokban, folyóiratokban jelennek meg, különösen hasznos olvasmány A Város cselédje, mely kötet az utóbbi évek írásai közül többek között a Szeged, a Tiszatáj vagy a Délmagyarország újságokban megjelent, valamint különböző konferenciák és egyszeri rendezvények alkalmi szövegeit tartalmazza.
A mű külön érdekessége, hogy párhuzamos és egymással összefonódó szálak történeteként is olvasható. Péter László írásaiban Szeged múltjának helytörténeti, önmaguk jelentőségén is túlmutató értékei, történelmi emlékei, vagy a Kortársaink fejezet portréi úgy elevenednek meg, hogy közben magáról a szerzőről is árnyalt jellemzést kapunk. A tanulmányok, alkalmi írások nem egyszer izgalmas kultúrtörténeti vizsgálódások: ilyen például a MEFESZ előtörténetéről, s így az ’56-os forradalom láthatatlan okairól és előzményeiről szóló vizsgálódás, vagy a Móra Ferenc Hannibál feltámasztása című regényének utószavaként is publikált elemzés a sokáig lappangó, cenzúrázott változatról. Péter László mindegyik írását áthatja a rá olyannyira jellemző kérlelhetetlen filológiai pontosság; a tudat, hogy a nagy történelem is megkérdőjelezhetetlen tények és részletek mentén bontakozik ki.
A szellemi elődökről, az elemzett gondolkodókról (többek között Juhász Gyuláról, József Attiláról, Bálint Sándorról), valamint kortársakról (például Németh Lászlóról, Vörös Lászlóról vagy Ilia Mihályról) szóló írások másodlagos tárgya nem egyszer a szerző maga, e párhuzamos életek mentén bontakozik ki egy kor lenyomata: közelmúltunk, mely jelenünket is meghatározza. A Város cselédje tehát kultúrtörténeti információk hasznos gyűjteménye, tartalmas arcképcsarnok és alternatív önéletrajz is egyben.
T. T.
Bezár