2020. október 24., szombat English version
Archívum  --  2006  --  4. szám - 2006. február 27.  --  Egyetemi élet
A Közéleti Kávéház vendége volt pénteken Hartyányi Jaroszláva történész, aki a legújabbkori ukrán történelem két igen jelentős eseménysoráról, a 1932-33. évi nagy éhínségről és Ukrajna II. világháborús szerepvállalásáról szóló könyvét mutatta be az érdeklődőknek. Az elrejtett igazság című kötet a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg 2004-ben, két nyelven: ukránul és magyarul. A hosszas kutatás eredményeként született könyv olyan történéseket, dokumentumokat és statisztikákat mutat be, melyek csak a pártállami diktatúra bukása és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének felbomlása után kerülhettek napvilágra.
Az alapkérdést a könyv író-szerkesztője teszi föl előszavában: „Hogyan történhet meg, hogy egyszer csak éhhalál fenyeget egy olyan agrár országot, amely az 1917-es októberi forradalomig képes volt ellátni kenyérnek valóval egész Oroszország népeit, és még kivitelre is futotta?”
A könyvből megtudhatjuk, hogy az 1932-33-as éhínség eleve eltervezett és a sztálini rendszer által cinikusan végrehajtott terrorakció volt. Az orosz büntetés számadatai megdöbbentők: az ötszáz napos kiéheztetés áldozatainak száma 7 és 10 millió közé tehető, melynek fele gyermek. A parasztság gerincének módszeres megtörése után pedig az értelmiség felszámolása kezdődött meg, amely a háborút követően is folyt. 
„Az 1932-33. évi éhínség körülményeinek megismerése után jobban érthetővé válik az a dilemma, mely előtt a II. világháborúban az ukránok álltak. Behódolni, vagy ellenállni?... Ki a veszedelmesebb ellenség: a sztálini hatalom, mely annyi szenvedést hozott a 30-as években, vagy a most életbe lépő náci rendszer?...” – teszi föl a kérdést Hartyányi Jaroszláva.
A bemutatott dokumentumok, tények, tettek, a túlélők és szemtanúk megrázó történetei és visszaemlékezései minden érdeklődőt hozzásegítenek ahhoz, hogy véleményt alkosson a 30-40-es évek Ukrajnájában történtekről és megismerje a térség igazi történelmét.
Bodacz Péter
Bezár