2020. október 24., szombat English version
Archívum  --  2006  --  4. szám - 2006. február 27.  --  Kultúra
Káros szenvedélyek kontra egészség
A modernizáció mélyreható változásokkal járt, amelyek gyökeresen átalakították a generációk közötti kapcsolatrendszert és a fiatalok életvitelét. A tavalyi év végén megjelent tanulmánykötet szerkesztője Pikó Bettina, az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi és Orvosi Pszichológiai Oktatási Csoport docense, arra vállalkozott, hogy feltárja a fiatalok viselkedésének, életmódjának, értékorientációinak jellegzetességeit a modern társadalmi jelenségek tükrében, tekintettel az egészségkockázati magatartásformákra és káros szenvedélyekre. A modern korban a serdülőkor különösen kritikussá vált, amelyet a biológiai változások mellett számos pszichoszociális kihívás is megnehezít. A kötet kiindulópontja a modern kor társadalom-lélektani analízise, ezt követően pedig a serdülő- és ifjúkor sajátos jelenségei kerülnek nagyító alá, mint a fiatalkori problémaviselkedés, a fiatalok szabadidőeltöltési módjai, értékrendszerei, zenei orientációi, a viselkedésükre ható társas motivációk és társadalmi egyenlőtlenségek, valamint devianciajelenségek. A kötet egyes fejezetei kitérnek arra is, hogy a fiatalok miként élik meg a posztszocialista átmenetet, s ez hogyan hat életmódjukra, életperspektíváikra; e tekintetben nemcsak a hazai helyzetkép bemutatásra szorítkozik a kötet, hanem az erdélyi fiatalok speciális viszonyrendszerének felvillantására is. Sor kerül kultúraközi összehasonlításra is a nyugat-európai fiatalok fejlődéstani trendjeinek keretében. A kötet végén a védőfaktorok (például egészségtudatosság, sport, vallás) fontosságára hívják fel a figyelmet a szerzők, amelynek célja, hogy a serdülőkor minden nehézsége ellenére pozitív fejlődéstani szakasz legyen minél több fiatal számára.
A kötet szerkesztője és öt fejezet írója, Pikó Bettina orvos-szociológus tanítványaival közösen készítette a kötetet. A könyv szerzői között vannak tavaly végzett szociológushallgatók (Rácz László, Murinkó Lívia, Székely Anna), korábban szociológusként végzett PhD-hallgatók (Keresztes Noémi, Bak Judit, Skultéti Dóra), szociológiát és pszichológiát oktató hazai, amerikai és erdélyi kollégák (Brassai László, Piczil Márta, Vázsonyi Alexander). A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a fiatalkori problémák társadalmi és kulturális háttere, valamint a megelőzés kérdései iránt.
 
Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005.
Bezár