2022. január 27., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GTK
GTK
A GTK eb­ben a tan­év­ben ün­nep­li fenn­ál­lá­sá­nak ti­ze­dik ju­bi­le­u­mát. A nö­vek­vő hall­ga­tói lét­szám­nak köszön­hetően las­san ki­nö­vi a „ki­csi” jel­zőt. En­nek el­le­né­re ok­ta­tói igye­kez­nek to­vább­ra is köz­vet­len kap­cso­la­tot tar­ta­ni a hall­ga­tók­kal.
Címkék: GTK
Kür­tö­si Zsó­fia a GTK Üz­le­ti Tu­do­má­nyok In­té­ze­té­nek ad­junk­tu­sa sze­rint a kar erős­sé­gei kö­zé tar­to­znak a mo­dern­ség, a fi­a­ta­los han­gu­lat és az új meg­kö­ze­lí­té­sek.
Címkék: GTK
2010. január 21.
Címkék: GTK
2010. január 21.
Címkék: GTK
2010. január 21.
Címkék: GTK
labor1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár