2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  GYTK
GYTK
Az SZTE Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Ka­ra tu­do­má­nyos és ok­ta­tá­si tel­je­sít­mé­nyét te­kint­ve mél­tán ví­vott ki el­is­me­rést ha­tá­ro­kon in­nen és túl. Az im­már nyolc­van­ki­lenc éves sze­ge­di gyógy­sze­rész­kép­zés büsz­kén vál­lal­ja ha­gyo­má­nya­it és örök­sé­gét, ám az igé­nyek­hez iga­zod­va fo­lya­ma­to­san meg­újul. A ka­ron vég­zet­tek át­la­go­san há­rom-négy ál­lás­aján­lat kö­zül vá­lo­gat­hat­nak.
Címkék: GYTK
Gás­pár Ró­bert, a kar be­is­ko­lá­zá­si és köz­kap­cso­la­ti dékán­helyettese ki­eme­li: a leg­fris­sebb fel­mé­ré­sek sze­rint a ha­zai képzőhe­lyek kö­zül a sze­ge­di gyógy­sze­rész­ka­ron a leg­jobb az ok­ta­tók fel­ké­szült­sé­ge.
Címkék: GYTK
2010. január 23.
Címkék: GYTK
Címkék: GYTK
2010. január 23.
Címkék: GYTK
2010. január 23.
Címkék: GYTK
DSC_3253_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár