2022. június 26., vasárnap English version
Archívum  --  2007  --  16. szám - 2007. november 26.  --  Egyetemi élet
Fegyelmi indult Török Márk ellen
Számos olyan ügy kapcsán, melyekben a hallgatói kötelezettségek súlyos és vétkes megszegésének alapos gyanúja merült föl, Badó Attila rektorhelyettes indítványára fegyelmi eljárást kezdeményezett Török Márk EHÖK-elnök ellen Szabó Gábor rektor. Az első fokon eljáró fegyelmi bizottság november 21-én tartotta első ülését, az ügyben e hét végére várható – feltehetően nem jogerős – döntés.
Badó Attila, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói ügyekért felelős rektorhelyettese több vezető beosztású egyetemi alkalmazott bejelentése alapján fegyelmi eljárást indítványozott Török Márk hallgatóval, az EHÖK elnökével szemben. Az egyetem rektora az indítvány alapján fegyelmi eljárást rendelt el számos olyan ügy kapcsán, melyek a hallgatói kötelezettségek súlyos és vétkes megszegésének alapos gyanúját vetették fel.
 
Török Márk sajtótájékoztatón fejtette ki álláspontját. Fotó: Segesvári Csaba
 
Az SZTE vezetése a feltehetően elkövetett fegyelmi vétségekről az ügy lezárulásáig az objektív és szabályos vizsgálat és a hallgató személyiségi jogai miatt nem kívánt nyilatkozni. Török Márk azonban a fegyelmi eljárás bejelentése óta a sajtóban többször nyilatkozott az ellene felvetettekről, november 20-án pedig sajtótájékoztatón ismertette álláspontját. Az itt nyilvánosságra került vádpontok szerint az elnök Szabó József sportközpont-vezetővel szemben emberi méltóságot, személyiségi jogokat sértő módon viselkedett. Egy számla aláírásának megtagadásával pedig előnyöket próbált kikényszeríteni, amivel megsértette az egyetem érdekét, jó hírnevét. Török Márk az intézmény hatályos szabályzatát figyelmen kívül hagyva intézkedett a normatíva egyes hallgatói támogatásaival, például a szociális ösztöndíjjal kapcsolatban, s lehetetlenné tette az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság megalakítását. Az EHÖK-elnök többszöri felszólítás ellenére dohányzott a TIK épületén belül, valamint hatósági engedélyek nélkül rendelt el felújítási munkálatokat a BTK épületében.
Török Márk több ízben is a nyilvánosság előtt igyekezett az ellene felhozott vádakat cáfolni, álláspontja szerint a vitás kérdések egy részét az okozza, hogy nem eldöntött, a hallgatói normatíva felhasználásával kapcsolatban a hallgatói önkormányzat egyetértési joga csupán formális-e. Így valójában a sportközpontvezetővel személy szerint nem neki, hanem az EHÖK-nek van vitája. A szociális ösztöndíjakról szólva az elnök kifejtette, a támogatásokkal kapcsolatban az egyetem közalkalmazottai gyakorolnak törvényességi felügyeletet, és intézkednek a kifizetésekről, s mivel a novemberi ösztöndíjak kifizetése rendben megtörtént, így feltételezi, hogy azt az intézmény is törvényesnek találja.
 
FEGYELMI
Az SZTE-n évente száz-százötven fegyelmi eljárás indul, általában kisebb súlyú ügyek miatt, de közelmúltban egy súlyos testi sértéssel kapcsolatos esetet is tárgyaltak. A diákok ügyét tárgyaló fegyelmi bizottságokban legalább egyharmados szavazati aránnyal mindig részt vesznek hallgatói delegáltak is. Amennyiben a bizottság kötelességszegést állapít meg, legenyhébb intézkedésként figyelmezteti a hallgatót, a büntetések pedig a megrovástól egészen az egyetemről történő kizárásig terjedhetnek. Az elsőfokú határozattal szemben a hallgató jogorvoslattal élhet másodfokon a Hallgatói Ügyek Felülbírálati Kollégiumánál, s ha ennek döntését sem tartja megfelelőnek, a bíróságnál. A jogerős döntés megszületéséig a fegyelmi büntetést nem lehet végrehajtani.
 
A bölcsészkar alagsorában történt felújításokkal kapcsolatban Török Márk kezdetben azt hangoztatta, hogy ott nem hajtottak végre átalakításokat, a hallgatók csupán belakták a helyiségeket. Később úgy módosította álláspontját, hogy az ott zajlott munkák már három hónapnál régebben történtek, s az átalakításokról az egyetem vezetése is tudomással bírt. A pinceszínházként és klubként működő helyiségben történt felújítási munkákról egyébként a Városi Televízió Szeged honlapján is láthatók felvételek. A rekonstrukció időpontjának azért van jelentősége, mert a fegyelmi szabályzat alapján nem lehet eljárást indítani, ha a vétségről való tudomásszerzés óta egy hónap, illetőleg a vétség elkövetése óta három hónap már eltelt.
Keczer Gabriella, az egyetem szóvivője a fegyelmi üggyel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón elmondta, annak ellenére, hogy az SZTE vezetése a Török Márk által az önmaga védelmében elmondottakat tételesen cáfolni tudná, továbbra is vallja, hogy a feltételezett kötelességszegések kivizsgálása és az azokkal kapcsolatos döntés meghozatala a független fegyelmi bizottság feladata. Hangsúlyozta, az egyetem vezetése felelőtlennek és felháborítónak tartja, hogy Török Márk a vizsgálat megkezdése előtt nyomást próbált gyakorolni a testületre. Tisztességtelennek tartják, hogy a Török Márk a vizsgálatot egyetempolitikai támadásnak állítja be, és összemossa a hallgatói autonómia kérdésével. Az egyetemnek alapvető érdeke, hogy hallgatóival és a hallgatói önkormányzatokkal jó viszonyt ápoljon, a hallgatói érdekképviseletben végzett munka azonban nem jelenthet mentséget a jogszerűtlen magatartásra.
Török Márk az ÁJTK másodéves hallgatója, így az első fokon eljáró fegyelmi bizottság a jogi karon tárgyalja ügyét. A háromtagú, Újvári József adjunktus (ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) vezette testület november 21-én kezdte el munkáját. A bizottság ötperces tanácskozás után úgy döntött, az ügyben zárt tárgyalást rendel el, mivel Újvári József megfogalmazása szerint „az eljárással kapcsolatban túl nagy a felhajtás”. Az oktató elmondta, a bizottság egy tagja két névtelen fenyegető telefonhívást is kapott, hogy jelentsen beteget, és ne vegyen részt a tárgyaláson. Az első két, szerdán és pénteken tartott ülésen a vádak ismertetése mellett a bizottság tanúkat hallgatott meg, köztük Szabó Józsefet, a sportközpont vezetőjét s a TIK több biztonsági őrét is. A testület arról döntött, hogy a hétre hétfőtől csütörtökig még négy tárgyalási napot tűz ki, amelyeken további tanúkat hallgat meg.
Török Márk elmondta, amennyiben a bizottság számára elfogadhatatlan döntést hoz, fellebbez a határozat ellen, s bízik benne: a jogerős döntés neki kedvez majd. Mint kifejtette, számára elsősorban az kérdés fontos, hogy egyetempolitikai támogatottsága a kari HÖK-ökben megmarad-e. Egyelőre úgy tűnik, igen, hisz a küldöttek legutóbb – már az ügy kirobbanását követően – hat tartózkodás mellett 32 igen szavazattal bizalmukról biztosították az elnököt.
Franck János
Bezár