2022. május 22., vasárnap English version
Archívum  --  2007  --  16. szám - 2007. november 26.  --  Egyetemi élet
Összevont nyílt nap az SZTE-n
A Szegedi Tudományegyetem összevont egyetemi nyílt napot tart november 29-én (csütörtökön) 9 órától a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye a továbbtanulási döntés előtt álló diákokat és tanáraikat szeretné segíteni a felvételivel kapcsolatos legfontosabb információk begyűjtésében.
A nagy hagyományokkal bíró egyetem – melynek múltja egészen 1581-ig, a Báthory István erdélyi fejedelem által alapított kolozsvári universitasig nyúlik viszsza, szegedi indulása pedig 1921-ben történt – harmincezer főt meghaladó hallgatói létszámával egyike Magyarország legnagyobb tudásközpontjainak. Tudományos és oktatási teljesítménye alapján a különböző felmérések a világ legjobb négy-ötszáz egyeteme között tartják számon. Az SZTE Szent-Györgyi Albert személyében Nobel-díjas tudóssal is büszkélkedhet: a biokémikus-professzor éppen hetven esztendővel ezelőtt kapta meg Szegeden végzett kutatásaiét – melyek a C-vitamin felfedezéséhez vezettek – a legrangosabb tudományos elismerést.
A mai SZTE a képzések rendkívül színes palettáját nyújtja mind a nappali és a levelező, mind a távoktatásos tagozaton. A tizenkét kar több mint kétszáz szakon kínál továbbtanulási lehetőséget és a munkaerő-piaci viszszajelzések szerint itthon és külföldön egyaránt versenyképes diplomát az érdeklődő fiatalok számára, a legjobbaknak pedig biztosítja a lehetőséget a mesterszakokra és a doktori iskolákba való továbblépésre.
A november 29-ei egész napos rendezvényen a diákok közvetlenül ismerhetik meg a karokat és a szakokat, a szegedi egyetemista lét lehetőségeit, találkozhatnak a leendő szakjukra járó hallgatókkal, oktatókkal kerülhetnek kapcsolatba, és feltehetik a továbbtanulást, a képzést, az egyetemi életet érintő kérdéseiket.
Badó Attila hallgatói és közkapcsolati rektorhelyettes elmondása szerint minden ilyen rendezvény alkalmat ad arra, hogy a középiskolások és tanáraik vagy a szülők bepillantást nyerjenek annak az egyetemnek a belső világába, melyet benyomásaik alapján esetleg választani fognak. „Egy adott képzésről közzétett néhány soros leírás nem pótolhatja a személyes találkozást az egyetem munkatársaival, hallgatóival és főképpen azzal a környezettel, mely a felvett hallgatókat később fogadja. Bízunk abban, hogy a Tanulmányi és Információs Központ impozáns épületében mindenki meggyőződhet róla: a Szegedi Tudományegyetem nem csupán képzési kínálatával, tudományos hátterével, hanem a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásaival is kiérdemli a jövendő egyetemisták elismerését” – mondta lapunknak a rektorhelyettes.
Az egyetem külön képzési kiállítással és kari tájékoztató előadásokkal várja a látogatókat. A képzési kiállításon az egyes karok – Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK), Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), Bölcsészettudományi Kar (BTK), Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK), Fogorvostudományi Kar (FOK), Gazdaságtudományi Kar (GTK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK), Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK), Mezőgazdasági Kar (MGK), Mérnöki Kar (MK), Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK), Zeneművészeti Kar (ZMK) – képviselői reggel 9 órától délután 4-ig saját standokon várják a felvételizni szándékozókat a TIK kiállítási terében. A központ különböző termeiben 10 órától a GTK, az ÁOK, az ETSZK és az MK, 11-től a TTIK, az ÁJTK, a FOK és a JGYPK, 14 órától pedig a BTK, a GYTK, a ZMK és az MGK tart bemutatkozó előadást.
12 órai kezdettel a kongreszszusi teremben került sor az öszszevont felvételi tájékoztató előadásra, ahol az intézmény vezetői az SZTE karaival, szakjaival kapcsolatos legszükségesebb információkról nyújtanak tájékoztatást a felvételizők, a  középiskolai vezetők, az osztályfőnökök, a pályaválasztási tanácsadók és az érdeklődő szaktanárok számára.
Bővebb információt a www.u-szeged.hu/nyiltnap internetes oldalon találhatnak az érdeklődők.
P. M. L.
Bezár