2022. május 22., vasárnap English version
Archívum  --  2007  --  16. szám - 2007. november 26.  --  Egyetemi élet
Maróti Egon köszöntése
A Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti Tanszékének oktatói és munkatársai november 14-én köszöntötték Maróti Egont nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Az Ókortörténeti Tanszék emeritus profeszszora a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte a pályafutását, majd debreceni egyetem ókortörténeti tanszékére került. 1970-től lett lett a szegedi egyetem Ókortörténeti Tanszékének vezetője, mely tisztséget 1992-ig töltötte be.
Az ókortörténész és filológus kutatási területe rendkívül széles körű, érdeklődési körébe tartozik a római társadalom- és gazdaságtörténet, a római irodalom, a latin és görög epigráfia, az antikvitás továbbélésének problémái, a görög sport és versenyjátékok története. Ezen témakörökből több mint háromszáz tudományos publikációt közölt, több tudományos, illetve ismeretterjesztő könyv, jegyzet és tankönyv szerzője, illetve társszerzője. Publikációi a hazai tudományos folyóiratokon kívül külföldön is, több nyelven jelentek meg. Harminc éven át volt vezetőségi tagja az Ókortudományi Társaságnak, s hosszú ideig az Antik Tanulmányok című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. Az Ókortörténeti Tanszék Maróti  Egon  nyolcvanadik születésnapja tiszteletére kötetet jelentetett meg az emeritus professzor válogatott írásaiból, melyet Hoffmann Zsuzsanna egyetemi docens szerkesztett.
P. M. L.
Bezár