2018. április 26., csütörtök English version
Archívum  --  2005  --  6. szám - 2005. április 4.  --  Egyetemi élet
Egykori hallgató adománya
Egymillió forintot adományozott Pető Ferenc, a szegedi egyetem volt diákja az SZTE-nek. A jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban élő kilencvenegy éves professzor miután olvasta, hogy a magyar felsőoktatási intézmények nehéz anyagi körülmények között próbálnak boldogulni, úgy érezte, segítenie kell volt alma materének. Így lépett be a rektori hivatalba Alexi János, a professzor magyarországi képviselője egy nap egy levéllel, valamint egy egymillió forintról szóló csekkel a kezében. A levél szerint Pető Ferenc, mint az egyetem volt diákja, ezennel Szabó Gábor rektor rendelkezésére bocsátja az összeget „azzal a céllal, hogy azt teljes mértékben fordítsa az egyetem javára".
Pető Ferenc Szegeden született, és az itteni egyetemen szerzett magyar, német és francia szakos diplomát, valamint doktori címet, majd tanulmányait a párizsi egyetemen folytatta, ahol filozófiából szerzett diplomát. A második világháborúban francia kötelékben harcolt a németek ellen, majd a magyar seregben Sztálin ellen ragadott fegyvert. Miután a negyvenes években a Szabadság Párt délvidéki főtitkára volt, letartóztatták, ahonnan Nyugatra menekült. Így került először Salzburgba, majd onnan az Amerikai Egyesült Államokba, ahol segédmunkásból lett professzor, nyugdíjba vonulásáig a Texas Southern University tanáraként dolgozott. 2001-ben jelen meg Amerika jó és rossz között című könyve, amelyben Pető bemutatja a folyamatot, aminek eredményeként az amerikaiak kiválasztott népnek érzik magukat, a rájuk jellemző toleranciát, gyakorlatiasságot, jóhiszeműséget éppúgy, mint céltalanságukat, önámításra való hajlamukat vagy szunnyadó brutalitásukat.
Szabó Gábor, az SZTE rektora meghatottan köszönte meg a professzor támogatását, és levélben biztosította arról, hogy a pénzt „jó és nemes célokra” fogja az egyetem használni.
Bezár