2022. október 6., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ÁJTK
ÁJTK
Ba­logh Elem­ér al­kot­mány­bí­ró, az Eu­ró­pai Jog­tör­té­ne­ti Tan­szék tan­székvezető egye­te­mi ta­ná­ra sze­rint a sze­ge­di ma­gas szak­mai szín­vo­na­lú jo­gi kép­zés egyik nagy eré­nye a ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sa és a kor ki­hí­vá­sa­i­ra va­ló éber fi­gye­lés együt­tes je­len­lé­te.
Címkék: ÁJTK
2010. január 18.
Címkék: ÁJTK
2010. január 18.
Címkék: ÁJTK
2010. január 18.
Címkék: ÁJTK
Ko­moly múl­tú, nem­zet­kö­zi hí­rű in­téz­mény ne­ves ok­ta­tók­kal és ki­vá­ló fel­té­te­lek­kel – ez a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Ka­ra, mely a munkaerőpi­ac vál­to­zá­sa­it fi­gye­lem­mel kí­sér­ve az eu­ró­pai uni­ós tér­ben mo­zog­ni kí­vá­nó jo­gá­szok­nak is ver­seny­ké­pes is­me­re­te­ket kí­nál.
Címkék: ÁJTK
_MG_20422_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár