2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Sport
Sport
2010. április 05.
Év­ti­ze­dek óta a ma­gyar női tor­na­sport él­te­tő köz­pont­ja és olim­pi­ai mű­he­lye a Bé­kés­csa­bai Tor­na Club. Itt po­lí­roz­ták tö­kély­re tu­dá­sát pél­dá­ul Óno­di Hen­ri­et­ta olim­pi­ai baj­nok­nak, Var­ga Ad­ri­enn Eu­ró­pa-baj­nok­nak vagy ép­pen Ha­lász Hen­ri­ett­nek, az SZTE má­sod­éves test­ne­ve­lés-edzői sza­kos hall­ga­tó­já­nak, az Uni­ver­si­tas SC sport­ösz­tön­dí­jas tor­ná­szá­nak.
Címkék: Sport
2010. április 05.
Há­rom éve szí­ne­sí­ti a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem sport­pa­let­tá­ját a tra­di­ci­o­ná­li­san egye­te­mi sport­ág­nak tar­tott ví­vás. 2007 má­ju­sá­ban a Sze­ge­di Ví­vó Klub és a sze­ge­di egye­tem együtt­mű­kö­dé­sé­ből ala­kult az SZTE Ví­vó Klub, ahol Szal­ma Ben­ce má­sod­éves föl­dra­jz-­geoin­for­matikus sza­kos hall­ga­tó, egye­te­mi sport­ösz­tön­dí­jas pár­baj­tő­rö­zik. Ve­le be­szél­get­tünk...
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
2010. április 05.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
DSC_2781_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár