2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  TTIK
TTIK
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem leg­na­gyobb ka­ra a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar. Az ide já­ró kö­zel 7000 hall­ga­tó nem csak a ma­gas szín­vo­na­lú ok­ta­tás mi­att vá­lasz­tot­ta a TTIK-t, hi­szen a ka­ron vi­lág­szín­vo­na­lú tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok is foly­nak.
Címkék: TTIK
Papp Ka­ta­lin, a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Kí­sér­le­ti Fi­zi­kai Tan­szék­ének do­cen­se a kor­sze­rű ok­ta­tás­ra, a hall­ga­tói ku­ta­tá­si le­he­tő­sé­gek­re és a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos pá­lyák elő­nye­i­re hív­ja fel a fi­gyel­met.
Címkék: TTIK
2010. január 21.
Címkék: TTIK
2010. január 21.
Címkék: TTIK
2010. január 21.
Címkék: TTIK
DSC_3290_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár