2022. június 26., vasárnap English version
Archívum  --  2007  --  16. szám - 2007. november 26.  --  Kultúra
Hogyan (ne) olvassunk?
Pierre Bayard Hogyan beszélgessünk olyan könyvekről, amelyeket nem olvastunk? című könyve a szegedi Lazi Kiadó gondozásában végre magyarul is olvasható – vagy legalábbis átlapozható. A szellemes és provokatív esszékötet szerzője ugyanis – maga is egyetem oktató – abból a mindennapi tapasztalatából indul ki, hogy előadásain számtalanszor kell nem olvasott könyvekről is beszélnie, ahogy tanítványainak is a vizsgákon.
A nem olvasott művekről való véleményalkotást Bayard mégsem a tudás elkerülhetetlen vakfoltjának, hanem a kultúra alapvető jellemzőjének tekinti. A kultúra ezen elképzelés szerint nem könyvek által tökéletesen elsajátítható műveltség, hanem egy olyan bizonytalan tér, amelyben korlátozott ismeretek által tájékozódhatunk. Bayard ugyanis – a látszattal ellentétben – kivételesen perfekcionista olvasó, aki mintha csak azért nem számolna egy könyv (el)olvasásának lehetőségével, mert joggal kételkedik a tökéletes befogadásban.
A nem olvasott könyvek listáján így a ki se nyitott könyvek mellett az átlapozott, a hallomásból ismert és a már elfelejtett könyvek is helyet kapnak. A következetes szerző pedig maga is úgy hivatkozik különböző könyvekre, hogy jelzi, épp csak átlapozta-e azt, vagy csak hallomásból ismeri. Ebből a szempontból igazi botránykönyvvel van dolgunk, amelyben egy elismert kutató vallja be azt, hogy a nyugati kultúra olyan alapkönyveit, mint Joyce Ullyssesét vagy Prousttól Az eltűnt idő nyomában címűt jó, ha átlapozta.
Bayard mégis minden (nem-)olvasót arra buzdít, hogy egy-egy nem olvasott szövegről bátran legyenek saját értékítéleteik, amelyek megteremtésében az adott szöveg elolvasása nemhogy segítené, sokkal inkább hátráltatná őket. Hiszen a könyv nem statikus tárgy, melyet a borító lapjai határolnak, hanem dinamikus jelenség, amely a róla szóló beszélgetések által állandóan változik. Ám a könyvekről való beszélgetéseknek nemcsak a szövegek, hanem önmagunk újjászületése, újjáfogalmazása is a tétje. Épp ezért a (nem-)olvasást csal egy vékony határ választja el magától az írástól.
 
Pierre Bayard: Hogyan beszélgessünk olyan könyvekről, amelyeket nem olvastunk? Fordította Kovács Ilona és Boros Krisztina. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2007.
Turi Tímea
Bezár