2021. november 27., szombat English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Kultúra
Kultúra
Azt vall­ja, hogy az ok­nyo­mo­zó új­ság­írás rö­vid tá­von konf­lik­tu­so­kat, hos­­szú tá­von azon­ban el­is­me­rést hoz; úgy ér­zi, a szak­má­ja túl fog jut­ni a vál­sá­gon, a jö­vőt pe­dig a fi­a­ta­lok­ban lát­ja: Bruce Shapiro má­jus­ban egye­te­münk, egy­ben szer­kesz­tő­sé­günk ven­dé­ge volt.
Címkék: Kultúra
2010. szeptember 25.
A Reök-­palotában szep­tem­ber 2. és ok­tó­ber 31. kö­zött Remb­randt rézkArcai cím­mel het­ven­két ér­dek­lő­dés­re szá­mot tar­tó mű te­kint­he­tő meg.
Címkék: Kultúra
2010. szeptember 25.
Si­ker­da­ra­bok im­már ha­to­dik éve. My Fa­ir La­dy, Car­men, Hair, Tót­ék, csak hogy né­há­nyat em­lít­sünk az idei kínálat­ból. A ju­bi­le­u­mi, 2011-es évad prog­ram­ja is­mét von­zó­vá te­szi Sze­ged csil­lag­fe­de­les szín­há­zát.
Címkék: Kultúra
Szep­tem­ber má­so­dik he­té­ben im­már a IX. Nem­zet­kö­zi Super 8mm Fesz­ti­vált ren­dez­ték meg vá­ro­sunk­ban, me­lyet a sze­ge­di Super 8-as ak­ro­ba­ta­cso­port je­gyez. A cso­port Ró­zsa Pé­ter­rel és Szokol Szi­lárd­dal az élen nem­zet­kö­zi szin­ten is el­is­mert­té vált.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2010. szeptember 25.
Ki­lenc­ven­éves a Bel­vá­ro­si mo­zi
Címkék: Kultúra
audmax1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Kolozsvárról Szegedre – dokumentumtárlat a szegedi egyetem történetéről
  október 07. - december 01.
 • PhD defense / PhD védés
  november 29.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár