2020. július 10., péntek English version

Archívum  --  2006  --  2. szám - 2006. februás 13.
2. szám - 2006. februás 13.
Egyetemi élet
Egyetemi élet
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
Az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán 2005 elején vehettek át első alkalommal gyógypedagógusi diplomát a végzett hallgatók. Kirepült az első évfolyam, őket idén már a második követi. A képzés folyamatosan fejlődik, korszerűsödik; igyekszik megfelelni a kihívásoknak, a legmodernebb követelményrendszernek. Éppen ezért fektetnek különösen nagy hangsúlyt a külföldi kapcsolatok ápolására és a gyakorlati oldal erősítésére.
2008. október 09.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs Programjának öt győztes pályázata közül háromban a Szegedi Tudományegyetem polgárainak részvételével kezdődnek meg a bioenergetikai és gyógyászati kutatások.
Kapcsolatok
Kapcsolatok
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 147 éves fennállásával Csongrád megye egyik legpatinásabb oktatási intézményének mondható. A másfél évszázados múltra visszatekintő iskola szellemisége igen haladó szemléletű, a diákok személyiségének tiszteletben tartása és a magas fokú empátia kulcsfontosságú a gyermekek tanításában és nevelésében. „Jó szóval oktat, játszani is enged” – a Horváth Mihály Gimnázium jelmondata önmagáért beszél.
Fókusz
Fókusz
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
„Az Alkotmánybíróság az általános megítélés szerint a napi politikai küzdelmektől független, azokon kívül álló testület. Ettől teljesen eltérő kérdés a taláros testület döntéseinek politikai súlya. Nem kell szemérmesnek lenni, ezek sokszor igenis politikai döntések” – nyilatkozta a Szegedi Egyetemnek az Alkotmánybíróság új tagja.
Katedra
Katedra
2008. október 09.
E heti interjúalanyunk, Penke Botond, az SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet korábbi tanszékvezető egyetemi tanára egyike annak a három szegedi professzornak, aki a magyar kultúra napján Szent-Györgyi Albert-díjat vehetett át. A kántortanítók leszármazottja orgonálás helyett inkább az Alzheimer-kór kutatásában alkotott maradandót.
Mindentudás Egyeteme
Mindentudás Egyeteme
2008. október 09.
A 2005-ös őszi szemeszter utolsó előadását Janka Zoltán, az SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára tartotta „Művészi alkotóerő és pszichés zavarok” címmel a Mindentudás Egyeteme Szeged katedráján.
2008. október 09.
Melyek a József Attila-i költészet spirituális, istenkereső vonulatának narratív állapotai, és ezek az állapotok milyen narratív viszonyrendszert hoznak létre? József Attila költészetének nyelve, szakrális írásmódja miképpen rejti magába Isten nevét? E két fő kérdés mentén tartotta meg előadását Odorics Ferenc, az SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.
Irodalom
Irodalom
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
Kultúra
Kultúra
2008. október 13.
2008. október 13.
2008. október 09.
Mintegy négyszázan – Szeged és a régió tudományos, kulturális, gazdasági és politikai életének szereplői – vettek részt a Szeged Első Lions Club és a Szegedi Tudományegyetem immár második jótékonysági bálján a Tanulmányi és Információs Központban.
2008. október 09.
„Az embereket felnőttnek kell tartani. Magát a programot vagy egy művészt nem kell túlmenedzselni, hanem jól kell kiválasztani, hogy mit kínálunk” – mondta lapunknak Tajti Gabriella.
2008. október 09.
„Koncentrikus körökként kell a Tiszatájnak szolgálnia a várost, az országot, Európát és az egész világot. Most is erről van szó – a várostörténet konkrét adatokat ad ahhoz, hogy szeressük a hazánkat” – hangsúlyozta Péter László.
Hangsúly
Hangsúly
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
2008. október 09.
Egyéves a TIK. Itt a számvetés ideje. Nyitáskor, amikor legutóbb foglalkoztunk a témával, még rengeteg feladat állt az épület dolgozói előtt: költözés, katalogizálás és a hatalmas épület belakása. Azóta az elnevezése is megváltozott, december 9-én József Attila nevét vette fel. Utánanéztünk, hogy mit sikerült megvalósítani, mit nem, és milyen tervekkel várja a vezetés a következő évet.
Riport
Riport
2008. október 13.
Mikor vége, mindenkin átfut a megilletodött ünnepélyesség: „Túléltem!”. Ez az edzettség pont három és fél hónap alatt kopik el... Amikor is minden újrakezdődik.
Sport
Sport
2008. október 13.
2008. október 13.
Felsőfok
Felsőfok
2008. október 09.
Kertesi Gábor közgazdászt, Monok István irodalomtörténészt és Széles Gábor vállalkozót jelölte Magyar Bálint oktatási miniszter a Szegedi Tudományegyetem március 1-jéig megalakuló Gazdasági Tanácsába.
Bezár